Etkinliklerimiz

University4Society IZTECH

Üniversite öğrencilerinin 48 saatlik bir yarışmayla bir araya geldiği; yazılımcı, iş geliştirici ve tasarımcılardan oluşan teknolojik iş fikri geliştirme yarışmasıdır.

Experience Line

İyte mezunu girişimcilerin deneyimlerini aktardığı bir mezun-öğrenci meet-up etkinliğidir.

Türk Havacılık Uzay Sanayi Konferansı

Havacılık uzay sanayideki gelişimeler ve havacılıkta teknolojinin kullanımı, ve enstitümüz öğrenci ve öğretim görevlileri ile TAI arasındaki potansizel iş birliklerinin tanıtıldığı bir bilgilendirme konferansıdır.